Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thành phố Seoul mở cửa trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Write: 2021-05-17 13:05:15Update: 2021-05-17 14:42:17

Thành phố Seoul mở cửa trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 16/5 thông báo gần đây đã mở cửa "Trung tâm khởi nghiệp Seoul" tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước.

Trung tâm khởi nghiệp Seoul được đặt bên trong Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Việt Nam (NSSC), với diện tích sàn 1.758 m², là nơi đầu tiên ứng dụng chương trình bồi dưỡng khởi nghiệp của thành phố Seoul tại nước ngoài.

Nơi này sẽ hỗ trợ một cách phù hợp cho các doanh nghiệp trong nước muốn khởi nghiệp tại Việt Nam, cung cấp không gian văn phòng, kết nối giao lưu về công nghệ với các doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ về quy trình thành lập, để doanh nghiệp kinh doanh thành công.

Từ năm 2019, thành phố Seoul đã hỗ trợ xúc tiến vào Việt Nam cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Kết quả là đã có 35 doanh nghiệp được hỗ trợ, đạt doanh thu 23,1 tỷ won (20,4 triệu USD), thu hút đầu tư 2,6 tỷ won (2,3 triệu USD), tạo ra 230 việc làm mới.

Sau những thành quả trên, Chính phủ Việt Nam đã quyết định cung cấp miễn phí không gian bên trong Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia Việt Nam, một cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu của nước này, để mở cửa "Trung tâm khởi nghiệp Seoul".

Thành phố Seoul có kế hoạch tiếp tục hợp tác tích cực với Chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước xúc tiến ra thị trường toàn cầu.

Lựa chọn của ban biên tập