Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc mở hơn 3,3 triệu tài khoản cổ phiếu tại nước ngoài

Write: 2021-10-20 14:49:26Update: 2021-10-20 14:49:43

Nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc mở hơn 3,3 triệu tài khoản cổ phiếu tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Jin Sun-mee (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Các vấn đề Nhà nước và chính trị tại Quốc hội Hàn Quốc cho biết theo tài liệu của Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) nộp lên ủy ban, tính tới cuối tháng 6, số tài khoản cổ phiếu tại nước ngoài của các nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 3.310.981 tài khoản, tăng 74% so với năm trước. 
 
Tài khoản cổ phiếu tại nước ngoài của các nhà đầu tư cá nhân đã liên tục tăng trong vòng 5 năm qua, từ mức 303.712 tài khoản năm 2019 lên 1.896.121 tài khoản vào năm ngoái, xu hướng tăng rất nhanh.

Trong năm nay, giá trị thanh toán cổ phiếu tại nước ngoài (cả giá trị bán ra và mua vào) đạt 288,99 tỷ USD tính tới cuối tháng 9, cao hơn 45% so với giá trị giao dịch của cả năm 2020.

Giá trị thanh toán cổ phiếu nước ngoài năm 2018 đạt 32,57 tỷ USD, năm 2019 là 40,99 tỷ USD, năm ngoái tăng lên thành 198,32 tỷ USD.

Đặc biệt, số tiền thanh toán tại thị trường chứng khoán Mỹ năm 2019 là 30,87 tỷ USD, năm 2020 là 178,15 tỷ USD, năm 2021 (tính tới cuối tháng 9) là 267,39 tỷ USD.
 
Nghị sĩ Jin Sun-mee cho rằng các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ cần ra quyết định đầu tư một cách thận trọng và quản lý rủi ro, lo ngại về khả năng thị trường chứng khoán Mỹ biến động do Chính phủ Washington thu hẹp quy mô mua vào tài sản, nguy cơ xảy ra tình trạng lạm phát kèm suy thoái (stagflation).

Lựa chọn của ban biên tập