Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ cung cấp 170 triệu dữ liệu ảnh khuôn mặt cho doanh nghiệp phát triển hệ thống xuất nhập cảnh bằng AI

Write: 2021-10-21 14:45:49Update: 2021-10-21 18:30:12

Chính phủ cung cấp 170 triệu dữ liệu ảnh khuôn mặt cho doanh nghiệp phát triển hệ thống xuất nhập cảnh bằng AI

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Park Joo-min (đảng Dân chủ đồng hành) cho biết theo tài liệu mà Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông trình lên Quốc hội, Bộ Tư pháp xác nhận đã cung cấp ít nhất 120 triệu dữ liệu liên quan tới quản lý xuất nhập cảnh người nước ngoài, như ảnh khuôn mặt và quê quán, cho doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước. 
 
Việc cung cấp tài liệu trên được căn cứ theo "Dự án hệ thống nhận diện và truy tìm bằng trí tuệ nhân tạo", đang được đặt mục tiêu hoàn tất vào năm sau. Với hệ thống này, nhân viên hải quan sẽ có thể tiến hành thao tác thẩm định xuất nhập cảnh chỉ với thông tin khuôn mặt, từ đó nâng cao tính tiện lợi. Hệ thống sẽ tự động nhận diện những nhân vật nguy hiểm, phòng ngừa sớm tội phạm.

Bộ Tư pháp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông vào tháng 4/2019, xác nhận về việc cung cấp thông tin nhận diện khuôn mặt nhằm đẩy cao thuật toán trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp tham gia vào dự án.

Bộ Tư pháp báo cáo có cả 57 triệu dữ liệu khuôn mặt của người dân trong nước cũng được sử dụng vào hệ thống này.

Chính phủ giải thích các dữ liệu này chỉ có thể tiếp cận tại địa điểm được Bộ Tư pháp cấp phép, nhằm phòng ngừa rò rỉ thông tin. Đội ngũ nghiên cứu của doanh nghiệp phải trực tiếp tới địa điểm này để sử dụng thông tin vào quá trình nghiên cứu, xây dựng hệ thống.

Lựa chọn của ban biên tập