Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tỷ lệ tuyển dụng ở nữ giới 35-39 tuổi giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19

Write: 2022-01-25 14:36:10Update: 2022-01-25 14:37:52

Tỷ lệ tuyển dụng ở nữ giới 35-39 tuổi giảm do ảnh hưởng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 24/1 đã mở cuộc họp với các chuyên gia nhằm phân tích thực trạng tuyển dụng ở nữ giới trong hai năm sống cùng đại dịch COVID-19 vừa qua và tìm kiếm nhiệm vụ chính sách.

Tại cuộc họp, Bộ đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tuyển dụng ở nữ giới trong năm ngoái tại Hàn Quốc tăng trở về mức trước khi bùng dịch COVID-19.

Năm ngoái, số lao động nữ giới có việc làm là 202.000 người, tỷ lệ tuyển dụng nữ giới đạt 57,7%, tương đương với con số 57,8% vào năm 2019.

Tỷ lệ tuyển dụng lao động nữ nhóm tuổi 20 đạt 59,6%, tăng 2,8% so với một năm trước, và vượt mức 59% trong năm 2019.

Đặc biệt, lao động có việc làm là nữ giới nhóm tuổi 20 được ký hợp đồng dài hạn tăng 56.000 người, tập trung ở ngành thông tin và truyền thông và ngành dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên, lao động nữ giới hợp đồng ngắn hạn cũng tăng mạnh 52.000 người.

Tỷ lệ tuyển dụng tăng ở hầu hết các nhóm tuổi, song lại giảm 1,1% ở nhóm từ 35-39 tuổi (57,5%), xu hướng giảm liên tục từ năm 2019 (59,9%). Bộ Phụ nữ và gia đình nhận định đây là độ tuổi bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc do sinh đẻ và chăm sóc con nhỏ. Đối tượng này không thể quay trở lại làm việc do gánh nặng phải trông con nhỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập