Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên triệu tập Hội nghị mở rộng Ủy ban quân sự trung ương đảng

Write: 2022-06-22 11:05:19Update: 2022-06-22 11:05:34

Bắc Triều Tiên triệu tập Hội nghị mở rộng Ủy ban quân sự trung ương đảng

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 22/6 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chủ trì Hội nghị mở rộng lần ba, Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động khóa VIII vào ngày 21/6.

Hội nghị đã tổng kết toàn bộ các dự án phòng thủ quốc gia trong nửa đầu năm 2022, xác định các nhiệm vụ xây dựng quốc phòng trước mắt. Hội nghị cũng thảo luận về các nghị sự được trình lên, nhằm quán triệt các chính sách quốc phòng quan trọng và đường lối quân sự của đảng Lao động.

Ngoài ra, báo Lao động cho biết hội nghị đã phân tích và tổng kết hệ thống nghiệp vụ của Ủy ban quân sự trung ương đảng và các Ủy ban quân sự các cấp, cùng các bài toán quan trọng nhằm tăng cường chức năng và vai trò của Ủy ban quân sự các cấp.

Hội nghị cũng đã tiến hành phân tích về tình hình hoạt động quân sự, chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc các cơ quan chính trị, quân sự; quyết định về các bài toán chiến lược, chiến thuật quan trọng của quân đội nhân dân.

Báo Lao động cho biết Ủy ban quân sự trung ương đảng đã bắt đầu thảo luận về các nghị sự được trình lên, cho thấy hội nghi sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Lựa chọn của ban biên tập