Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nội các Hàn Quốc thông qua phương án thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn

Write: 2022-07-26 13:17:25Update: 2022-07-26 13:29:35

Nội các Hàn Quốc thông qua phương án thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/7 đã mở cuộc họp Nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, thông qua dự thảo sửa đổi cơ cấu Bộ Hành chính và an toàn, với nội dung về việc thành lập Vụ Cảnh sát.

Theo dự thảo sửa đổi, Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn sẽ bao gồm 12 nhân lực cảnh sát, trong đó có một quan chức cấp Vụ trưởng thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia, một quan chức cấp Giám đốc Sở Cảnh sát địa phương, và một công chức thông thường.

Chính phủ giải thích việc thành lập ra Vụ Cảnh sát là nhằm thực thi một cách hệ thống hơn các nghiệp vụ được quy định theo pháp luật đối với Cơ quan Cảnh sát và Ủy ban Cảnh sát quốc gia.

Dự thảo thành lập Vụ Cảnh sát sẽ được thực thi từ ngày 2/8 tới.

Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh việc thành lập Vụ Cảnh sát là một biện pháp hỗ trợ hành chính cho Cơ quan Cảnh sát, bác bỏ ý kiến lo ngại về việc xâm hại tính độc lập của cảnh sát.

Thủ tướng Han đề nghị Bộ trưởng Hành chính và an toàn thuyết phục và trao đổi tích cực với Cơ quan Cảnh sát quốc gia, để giải quyết sớm các vấn đề về hành chính, quản lý nghiệp vụ liên quan.

Trước đó, Bộ Hành chính và an toàn đã rút ngắn thời gian đăng công báo về dự thảo thành lập Vụ Cảnh sát, từ 40 ngày như thông thường xuống 4 ngày. Bộ này giải thích việc thành lập Vụ Cảnh sát là vấn đề liên quan tới bộ máy nội bộ cơ quan này, không liên quan trực tiếp tới quyền lợi hay nghĩa vụ của người dân, đồng thời nội dung này cũng đã được công khai với truyền thông.

Có ý kiến phản bác rằng Chính phủ đã xúc tiến thành lập Vụ Cảnh sát thuộc Bộ Hành chính và an toàn một cách "cẩu thả". Dự kiến giới cảnh sát sẽ tiếp tục có các hành động tập thể khác để phản đối việc thành lập Vụ Cảnh sát, sau cuộc họp của Giám đốc các Sở Cảnh sát địa phương vào cuối tuần trước.

Lựa chọn của ban biên tập