Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Quỹ lương hưu của Hàn Quốc có thể cạn kiệt vào năm 2055

Write: 2023-03-31 14:09:46Update: 2023-03-31 17:27:11

Quỹ lương hưu của Hàn Quốc có thể cạn kiệt vào năm 2055

Photo : YONHAP News

Ủy ban chuyên môn ước tính tài chính thuộc Cơ quan hưu bổng quốc gia Hàn Quốc (NPS) ngày 31/3 đã công bố kết quả dự đoán quỹ lương hưu quốc gia sẽ cạn kiệt vào năm 2055, sớm hơn hai năm so với dự báo được đưa ra vào 5 năm trước.

Kết quả lần này được tính thử dựa trên những giả định cơ bản được công bố trong tháng 1 vừa qua, và bao gồm cả kết quả phân tích độ nhạy theo từng kịch bản có cân nhắc tới nhiều biến động trong tương lai. 

Theo đó, nếu duy trì cơ chế hiện hành thì tiền quỹ tích lũy sẽ tăng lên 1,7 triệu tỷ won (1.359 tỷ USD) vào năm 2040, sớm hơn một năm so với dự đoán của 5 năm trước, rồi sau đó sẽ giảm dần và hết sạch vào năm 2055.

Ủy ban trên cho biết kết quả của cả 6 kịch bản với biến số khác nhau về dân số và kinh tế đều không cho thấy có sự thay đổi về thời điểm quỹ lương hưu cạn kiệt.

Tuy nhiên, khi quỹ cạn kiệt, nếu chi trả lương hưu cho người cao tuổi theo hình thức số tiền lương hưu cần thiết của mỗi năm sẽ được thu từ thế hệ lao động ở thời điểm đó thì với giả định cơ bản là tổng tỷ suất sinh 1,21 trẻ thì tỷ lệ phải chi trả lương hưu sẽ là 29,8% vào năm 2060. Song tỷ lệ này sẽ tăng lên 34,3% với giả định là tỷ lệ sinh siêu thấp (tổng tỷ suất sinh là 0,98 trẻ). 

Ngoài ra, trong trường hợp giữ nguyên các biến số, nếu lợi nhuận từ đầu tư quỹ lương lưu tăng từ 4,5% như hiện tại lên 5,5% thì thời điểm quỹ lương hưu cạn kiện có thể muộn hơn 5 năm là vào năm 2060. Hiệu quả mang lại tương tự như việc tăng 2% phí bảo hiểm.

Bộ Y tế và phúc lợi giải thích kết quả ước tính hiện tại được dựa trên số liệu thống kê dân số tương lai mà Cục thống kê quốc gia đưa ra vào năm 2021, nên sẽ có sự thay đổi nếu dựa theo tỷ lệ sinh hiện tại. Bộ có kế hoạch sẽ rà soát thông qua các cơ quan bên ngoài, nhằm nâng cao độ tin cậy và bổ sung toàn bộ các biến số.

Lựa chọn của ban biên tập