Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol được thu hẹp

Write: 2022-01-20 15:23:53Update: 2022-01-20 18:34:56

Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol được thu hẹp

Photo : YONHAP News

Theo kết quả thăm dò ý kiến công bố ngày 20/1 do các công ty thăm dò ý kiến Embrain Public, Kstat Research, Korea Research và Hankook Research tiến hành trong vòng từ ngày 17-19/1 với 1.000 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đạt 34%, ứng cử viên đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đạt 33%. 

So với cuộc thăm dò trước đó tiến hành từ ngày 10-13/1, tỷ lệ ủng hộ ông Lee giảm 3%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Yoon tăng 5%. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên được thu hẹp từ 9% xuống 1%.

Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân đạt 12%, giảm 2%. Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Sim Sang-jung đảng Công lý đạt 3%. 14% cử tri không ủng hộ ứng cử viên nào.

46% cử tri đồng tình cần hợp nhất ứng cử viên phe đối lập, 42% trả lời không cần thiết. Nếu hợp nhất, 40% cử tri ủng hộ để ông Ahn Cheol-soo làm ứng cử viên đại diện, 34% ủng hộ ông Yoon Suk-yeol. Nếu chỉ xét riêng những cử tri ủng hộ hợp nhất ứng cử viên phe đối lập, thì 52% ủng hộ ông Yoon, 37% ủng hộ ông Ahn.

40% cử tri nhận định ứng cử viên Lee sẽ giành chiến thắng, 34% cho rằng ông Yoon sẽ đắc cử.

40% người dân được hỏi trả lời phải bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng cầm quyền để điều hành quốc gia một cách ổn định, 47% mong muốn bỏ phiếu cho ứng cử viên đối lập để phán xét chính quyền đương nhiệm. 45% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, 50% cử tri đánh giá ngược lại.

Tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành đạt 36%, đảng Sức mạnh quốc dân đạt 32%, Đảng vì Quốc dân 7%, đảng Công lý 4%.

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập