Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Tỷ lệ phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc thấp kỷ lục

Write: 2019-11-26 14:28:26

Photo : KBS News

Theo kết quả khảo sát do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 26/11, trong số phụ nữ từ 15 tới 54 tuổi đã kết hôn, tỉ lệ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc năm nay đạt mức thấp kỷ lục là 19,2%, giảm 1,3% (148.000 người) so với năm ngoái. 

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này rơi xuống ngưỡng dưới 20% kể từ khi Cục thống kê quốc gia bắt đầu lập số liệu liên quan năm 2014.

Cục thống kê phân tích điều này là do ngày càng nhiều phụ nữ quyết tâm duy trì công việc hiện tại, tránh để gián đoạn kinh nghiệm làm việc.

Tỷ lệ phụ nữ đã kết hôn xin được việc làm khác sau khi bị gián đoạn kinh nghiệm tăng 6,3% (131.000 người) trong vòng một năm, quay lại xu hướng tăng sau khi giảm tới 507.000 người vào năm ngoái.

Trong các lý do dẫn tới gián đoạn công việc, lý do chiếm tỷ lệ nhiều nhất là chăm sóc con cái (38,2%), sau đó là lý do kết hôn (30,7%). Trong các kết quả khảo sát trước đó, kết hôn luôn là lý do hàng đầu khiến phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc. Điều này cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ khó dung hòa giữa công việc và gia đình.

47,4% phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm làm việc nằm trong độ tuổi 30, sau đó là độ tuổi 40 (37,3%). 24,6% phụ nữ bị gián đoạn kinh nghiệm từ 5-10 năm, chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Lựa chọn của ban biên tập