Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Phản ứng của chính giới về kế hoạch di dời thủ đô hành chính của đảng Dân chủ đồng hành

Write: 2020-07-22 10:41:53

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết sẽ tiếp tục xúc tiến phương án di dời thủ đô hành chính do Đại diện đảng tại Quốc hội Kim Tae-nyeon đề xuất.

Ngày 21/7, Đại diện Kim Tae-nyeon đã đề xuất thành lập "Ủy ban đặc biệt về di dời thủ đô hành chính" để chính thức thảo luận xã hội về vấn đề di dời thủ đô hành chính Seoul về thành phố Sejong.

Ông Kim cho rằng chỉ cần chính giới nhất trí thì có thể tìm ra giải pháp thay đổi được phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2004.

Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug cho rằng đây là bài toán nhất định phải xúc tiến. Tỉnh trưởng tỉnh Nam Gyeongsang Kim Kyung-soo cũng có chung nhận định.

Trong khi đó, đảng đối lập Hợp nhất Tương lai lại chỉ trích đảng cầm quyền đang cố tình chuyển hướng chú ý của dư luận khỏi các chính sách bất động sản bất cập. Tuy nhiên, đảng này cũng để ngỏ khả năng thảo luận nếu phương án trên giúp thành phố Sejong phát triển hơn. 

Đảng đối lập Công lý một mặt tán thành phương án di dời thủ đô hành chính, mặt khác nhấn mạnh nếu đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thực sự mong muốn xúc tiến thì hãy bắt đầu từ bước công bố kế hoạch thực hiện cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập