Nghe Menu Nghe nội dung

Chính trị

Giới chủ, người lao động và Chính phủ ký thỏa thuận khắc phục đại dịch COVID-19

Write: 2020-07-28 14:14:51

Photo : YONHAP News

Ủy ban kinh tế, xã hội và lao động, cơ quan đối thoại xã hội với sự tham gia của đại diện giới chủ, người lao động và Chính phủ, ngày 28/7 đã mở cuộc họp toàn thể, ký kết thỏa thuận nhằm khắc phục khủng hoảng COVID-19. Tổng thống Moon Jae-in đã tham dự sự kiện, nhưng đại diện Tổng liên đoàn lao động Dân chủ lại không có mặt.

Lễ ký kết thỏa thuận vốn dự kiến diễn ra ngày 1/7, nhưng không thành do Tổng liên đoàn lao động Dân chủ không tham dự.

Lần đầu tới thăm Ủy ban kinh tế, xã hội và lao động, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh thỏa thuận lần này là thành quả quý giá, qua đó gửi lời cảm ơn các chủ thể kinh tế đã hết sức nhượng bộ.

Tổng thống cam kết Chính phủ sẽ tôn trọng tinh thần của thỏa thuận, thực thi đúng các hạng mục ba bên đã nhất trí. Chính phủ sẽ tiến hành thảo luận vấn đề áp dụng bảo hiểm tuyển dụng toàn dân, mở rộng chế độ hỗ trợ xin việc làm toàn dân, và áp dụng trợ cấp thương tật.

Ông Moon nhấn mạnh thỏa thuận xã hội ngày càng cần thiết hơn để duy trì một xã hội bao trùm trong quá trình Hàn Quốc chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, xã hội do tác động của nền kinh tế số, qua đó đề nghị Ủy ban kinh tế và lao động tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong thời gian tới.

Văn bản thỏa thuận lần này có nội dung doanh nghiệp và người lao động cùng nỗ lực tối đa để duy trì tuyển dụng, trong khi Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền lương cho người lao động bị cắt giảm thời gian làm việc. Tuy nhiên, thỏa thuận không có nội dung "cấm sa thải" như yêu cầu của giới lao động, hay về vấn đề tiền lương như yêu cầu của giới chủ. 

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lập kế hoạch để áp dụng bảo hiểm tuyển dụng toàn dân trong năm nay.

Ủy ban kinh tế, xã hội và lao động dự kiến sẽ sớm thành lập một tiểu ban đặc biệt để thảo luận phương hướng triển khai những hạng mục đã nhất trí trên.

Lựa chọn của ban biên tập