Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Tuổi thọ kỳ vọng của Bắc Triều Tiên ngắn hơn Hàn Quốc 11 năm

Tin tức2020-07-01
Tuổi thọ kỳ vọng của Bắc Triều Tiên ngắn hơn Hàn Quốc 11 năm

Theo báo cáo "Tình hình dân số thế giới năm 2020" do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Hiệp hội dân số và phúc lợi y tế Hàn Quốc (KOPHWA) công bố, tuổi thọ kỳ vọng của Bắc Triều Tiên là 72 tuổi, đứng thứ 118 trong tổng số 198 quốc gia được điều tra.  

Trong khi đó, tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc là 83 tuổi, đứng thứ 9 thế giới, nhiều hơn Bắc Triều Tiên 11 tuổi. Tuổi thọ kỳ vọng bình quân thế giới là 73 tuổi.

Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Bắc Triều Tiên là 1,9 trẻ, bắt đầu có hiện tượng tỷ lệ sinh thấp. Tỷ lệ tăng trưởng dân số trong 5 năm qua là 0,5%, thấp hơn mức bình quân thế giới (1,1%) và mức bình quân của các quốc gia đang phát triển (1,3%).
 
Tỷ lệ tử vong mẹ, tức số phụ nữ tử vong sau khi sinh con tính trên 100.000 trẻ sơ sinh, là 89 người, thấp hơn so với bình quân thế giới (211 người) và bình quân các quốc gia đang phát triển (232 người).

Báo cáo trên do Quỹ Dân số Liên hợp quốc soạn thảo dựa trên tài liệu khảo sát sức khỏe dân số của 198 nước và tài liệu ước tính của Liên hợp quốc. Bắc Triều Tiên được xếp vào nhóm các quốc gia đang phát triển.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất