Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ tối đa 3 triệu USD cho các tổ chức nhân quyền về miền Bắc

Tin tức2020-11-25
Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ tối đa 3 triệu USD cho các tổ chức nhân quyền về miền Bắc

Trang web trợ cấp Chính phủ Mỹ (www.grants.gov) ngày 25/11 (giờ Hàn Quốc) thông báo Cục Dân chủ, nhân quyền và lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ từ 50.000 USD đến 3.000.000 USD cho 2 đến 15 tổ chức có các hoạt động như "thúc đẩy tuyên truyền thông tin vào Bắc Triều Tiên và công khai thông tin nội bộ của miền Bắc", "ủng hộ và ghi chép vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên". Đây là dự án hộ trợ thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong đó, "thúc đẩy tuyên truyền thông tin vào Bắc Triều Tiên và công khai thông tin nội bộ của miền Bắc" bao gồm các hoạt động như sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh về miền Bắc, thu thập và sản xuất nội dung hướng tới người dân Bắc Triều Tiên. Nội dung "ủng hộ và ghi chép vấn đề nhân quyền tại miền Bắc" bao gồm các hoạt động như bảo vệ và hỗ trợ các báo cáo của Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc, xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu trực tuyến về trại tù chính trị.

Hạn đăng ký đợt một là đến hết ngày 15/1/2021. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nhận đăng ký đợt hai và ba vào ngày 2/4 và 17/9 năm sau nếu vẫn chưa đủ chỉ tiêu.

Trong một tin liên quan, Cục An ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí (ISN) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ và Chương trình hợp tác giảm thiểu nguy cơ hạt nhân (CTR) cũng công bố dự án hỗ trợ từ 25.000 USD đến 250.000 USD cho các cá nhân và tổ chức đang có các hoạt động tránh các quy định trừng phạt của Bắc Triều Tiên. Hạn chót đăng ký đến hết ngày 29/1/2021.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất