Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh bài toán kinh tế hàng đầu là gia tăng sản xuất nông nghiệp

Tin tức2021-03-05
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh bài toán kinh tế hàng đầu là gia tăng sản xuất nông nghiệp

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/3 đưa tin Tổng bí thư đảng Lao động Kim Jong-un đã có bài phát biểu tổng kết tại Hội nghị tập huấn Bí thư đảng cấp huyện, thành phố lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 2/3. 

Trong đó, ông Kim nhấn mạnh đảng bộ các huyện, thành phố phải thực hiện đúng vai trò và sứ mệnh của mình, thì toàn bộ các bài toán của đảng, Nhà nước mới được triển khai thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của chủ nghĩa xã hội miền Bắc.

Tổng bí thư Kim chỉ ra rằng nhiệm vụ kinh tế hàng đầu với các Bí thư huyện, thành phố là phải gia tăng sản xuất nông nghiệp.

Ông Kim nhấn mạnh phải yêu cầu mạnh mẽ Ủy ban quản lý trang trại chung của các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện triệt để mục tiêu canh tác nông nghiệp một cách cụ thể, khoa học, phù hợp với đặc trưng của địa phương
 
Cùng với đó, Tổng bí thư Kim yêu cầu Bí thư đảng các huyện, thành phố phải xây dựng kế hoạch hiệu quả, nhằm hiện đại hóa địa phương, khu vực nông thôn, thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng địa phương dựa trên năng lực của đội ngũ lao động lành nghề, trang thiết bị xây dựng sẵn có.

Ngoài ra, ông Kim cũng yêu cầu Bí thư các huyện, thành phố đặt trọng tâm vào việc nâng cao đời sống người dân, như thúc đẩy các nhà máy công nghiệp địa phương, gia tăng sản xuất hàng tiêu dùng cho nhân dân, sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất