Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

Số liệu thống kê ở Bắc Triều Tiên

2020-03-19

ⓒ KBS

Mặc dù hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt bởi ranh giới phân định quân sự, người dân ở hai đầu biên giới đều có chung nguồn gốc và nói cùng một ngôn ngữ. Rõ ràng, Hàn Quốc nên hiểu rõ hơn về nước láng giềng phía Bắc để đạt được thống nhất hòa bình, như đã nêu trong Điều 4 Hiến pháp Hàn Quốc.

Để hiểu hơn về tình hình kinh tế và xã hội của Bắc Triều Tiên, từ đó đưa ra dự báo về tương lai, công tác phân tích dữ liệu thống kê liên quan là rất cần thiết. Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc tổng hợp và lưu giữ rất nhiều báo cáo thống kê đa dạng. Còn quốc gia láng giềng phía Bắc thì sao, họ có tổng hợp và công bố số liệu thống kê hay không? Ông Kim Gwang-seop đến từ Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc sẽ cùng giải đáp những thắc mắc này.

 

Số liệu thống kê không có độ tin cậy cao

Mặc dù Bắc Triều Tiên đã chủ động cung cấp số liệu thống kê cho thế giới bên ngoài, nhưng vẫn từ chối tiết lộ một số thông tin với lý do cần bảo vệ dữ liệu mật, như thông tin quân sự. Trên thực tế, số liệu thống kê dân số của quốc gia không bao gồm quân nhân.

Rất khó để tin vào số liệu thống kê do Bắc Triều Tiên cung cấp. Trên thực tế, một phần đáng kể các số liệu thống kê liên quan đến Bắc Triều Tiên do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc và các cơ quan thống kê trong nước nắm giữ đến từ các tổ chức quốc tế chứ không phải miền Bắc. Vậy làm thế nào mà các tổ chức quốc tế có thể thu thập số liệu thống kê về Bắc Triều Tiên? Đó là bởi Nhà nước cộng sản đã phải miễn cưỡng cung cấp dữ liệu cho các tổ chức này để được nhận viện trợ từ bên ngoài. Một số báo cáo thống kê về miền Bắc đã được chính các cơ quan thống kê Hàn Quốc thực hiện, dựa trên dữ liệu của Bắc Triều Tiên.

Hiện nayBắc Triều Tiên chính thức công bố số liệu thống kê về tình hình nhân khẩu học nói chung, điều kiện kinh tế, sản xuất lương thực và một số báo cáo khác.

 

Cần thúc đẩy hợp tác liên Triều trong lĩnh vực thống kê

Đã có nhiều lời kêu gọi thảo luận hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa xã hội giữa hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. Nhưng trên thực tế, Hàn Quốc rất ít quan tâm đến số liệu thống kê của Bắc Triều Tiên. Việc thu thập thêm thông tin về Bắc Triều Tiên là thực sự cần thiết để thúc đẩy mối quan hệ liên Triều và chuẩn bị cho tiến trình thống nhất hai miền trong tương lai.

Hiểu rõ hơn về Bắc Triều Tiên có thể là bước đầu để cải thiện quan hệ Nam-Bắc một cách đúng đắn. Và số liệu thống kê chính xác về miền Bắc sẽ cung cấp các chỉ số khách quan để miền Nam hiểu rõ về nước láng giềng phía Bắc. Seoul cần thúc đẩy các dự án hợp tác liên quan đến thống kê với Bình Nhưỡng thông qua các tổ chức quốc tế, và tiến hành nghiên cứu thống kê chung trong trung và dài hạn, từ đó xây dựng và thực thi các chính sách về Bắc Triều Tiên theo hướng khả thi hơn.

Tin mới nhất