Nghe Menu Nghe nội dung

Hàn Quốc công bố Kế hoạch phát triển quan hệ liên Triều 5 năm lần ba

#Thời sự qua góc nhìn KBS l 2018-12-04

Tin tức

Hàn Quốc công bố Kế hoạch phát triển quan hệ liên Triều 5 năm lần ba

Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra một giải pháp hoàn toàn khác cho vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, trong Kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ liên Triều có thời gian thực hiện dài 5 năm. Mối quan hệ liên Triều bắt đầu bước vào một cục diện mới, dựa theo chính sách cơ bản đã được thay đổi trước đó.


Kế hoạch phát triển quan hệ liên Triều

Kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ liên Triều được soạn thảo sau mỗi 5, dựa theo Luật phát triển quan hệ liên Triều. Kế hoạch này do Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều, thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc soạn thảo và được thông qua trong cuộc họp Nội các. Kế hoạch cơ bản lần thứ ba bao gồm phương hướng phát triển mối quan hệ hai miền Nam-Bắc, thúc đẩy hòa bình trên bán đảo hàn Quốc và hợp tác giao lưu liên Triều, được áp dụng từ năm 2018 đến năm 2022.


Nội dung khác biệt

Điểm khác biệt lớn nhất trong kế hoạch lần này so với kế hoạch lần hai là nội dung cơ bản về giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc đã thay đổi. Theo kế hoạch cơ bản lần trước được soạn thảo năm 2013 và áp dụng cho tới năm 2017, mối quan hệ liên Triều được gắn với việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Tức, giải trừ hạt nhân là điều kiện tiên quyết cho việc cải thiện mối quan hệ liên Triều. Trường hợp Bình Nhưỡng có những tiến triển trong việc phi hạt nhân hóa, thì Seoul sẽ xúc tiến “Dự án Tầm nhìn Hàn Quốc”. Đây là dự án về xây dựng cộng đồng kinh tế trên bán đảo Hàn Quốc vì sự thịnh vượng chung của hai miền Nam-Bắc.

Tuy nhiên, trong kế hoạch lần này, nội dung trên đã được thay đổi thành “thực hiện song song phi hạt nhân hóa miền Bắc với cải thiện mối quan hệ liên Triều”, cùng quyết tâm thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều và đàm phán giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên thông qua việc xúc tiến các hoạt động giao lưu, đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc. Mục tiêu là “xây dựng cộng đồng kinh tế mới trên bán đảo Hàn Quốc”, nhằm tạo ra một môi trường hòa bình. Cộng đồng kinh tế mới là kế hoạch bắt đầu thực hiện từ những dự án không cần có điều kiện, để xây dựng một “thị trường hợp nhất liên Triều”. 


Giải pháp phi hạt nhân

Về giải pháp phi hạt nhân, Hàn Quốc đã đưa ra “chiến lược tiếp cận theo từng giai đoạn, mang tính bao quát”. Đây là chiến lược ưu tiên xúc tiến thực hiện giải trừ hạt nhân miền Bắc theo từng giai đoạn. Đồng thời, xây dựng sự tin tưởng giữa hai miền Nam-Bắc, cải thiện mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, kế hoạch còn đặt mục tiêu giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc và xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, cho đến năm 2022. Kế hoạch chỉ đưa ra một bài toán duy nhất cho việc thống nhất hai miền Nam-Bắc là “lan tỏa sự đồng cảm và tăng cường năng lực”. Trong khi đó, Kế hoạch phát triển quan hệ liên Triều lần 2 có hơn một nửa trong số 10 bài toán là liên quan đến chủ đề thống nhất hai miền Nam-Bắc. Nói cách khác, trong kế hoạch lần này, vấn đề thống nhất bán đảo Hàn Quốc đã được xem là mục tiêu thực hiện lâu dài cho ít nhất 5 năm sau nữa. Điều này phù hợp với nền tảng và phương hướng của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in là hướng tới hòa bình thống nhất thông qua việc khôi phục tính đồng nhất dân tộc. 


Lựa chọn của ban biên tập