Nghe Menu Nghe nội dung

Học tiếng Hàn

Những nữ sinh khiêu vũ (10) 됐거든

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2020-08-03

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần

됐거든 (Thôi, không cần đâu)

[twaet-geo-teun]


Phân tích

Câu dùng khi người nói muốn từ chối sự đề nghị, giúp đỡ của người khác với thái độ giận dỗi và khó chịu ở dạng thân mật trống không. 


되다         được

-았/었      đuôi câu quá khứ

-거든        đuôi câu nhấn mạnh người nói muốn cho người nghe biết về một điều gì đó dạng thân mật trống không


* 되다 (được) + -았/었 (đuôi câu quá khứ) + -거든 (đuôi câu nhấn mạnh người nói muốn cho người nghe biết về một điều gì đó dạng thân mật trống không) = 됐거든. (Thôi, không cần đâu.)


Cách diễn đạt

* Các dạng kính ngữ của câu "Thôi, không cần đâu"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không됐거든. (twaet-geo-teun)
Thân mật kính trọng
됐거든요. (twaet-geo-teun-yo)
Kính trọng

됐습니다. 

(twaet-seum-ni-ta)


* Ứng dụng mẫu câu "Thôi, không cần đâu"

Tình huống
Mẫu câu
Ý Nghĩa
Người bạn đến muộn và rủ đi ăn để làm lành nhưng bạn giận dỗi từ chối.

됐거든. 

(twaet-geo-teun)

Thôi, không cần đâu.
Người phục vụ làm đổ cà phê lên người bạn và muốn lau giúp nhưng bạn tức giận từ chối.

됐거든요. 

(twaet-geo-teun-yo)

Thôi, không cần đâu. 
Một người lạ làm phiền bạn và hỏi han về tôn giáo nhưng bạn từ chối trả lời.

됐습니다. 

(twaet-seum-ni-ta)

Tôi không quan tâm.


Lựa chọn của ban biên tập