Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học tiếng Hàn

Đại học cảnh sát (10) 미안하지도 않냐?

#Tiếng Hàn qua phim ảnh l 2022-05-02

Tiếng Hàn qua phim ảnh

Mẫu câu trong tuần 

미안하지도 않냐? (Cậu không thấy có lỗi sao?)

[mi-an-ha-ji-do an-nya]


Phân tích 

Câu khiển trách đối phương có cảm thấy có lỗi về lời nói hoặc hành động của bản thân hay không ở dạng thân mật trống không.


미안하다    áy náy, có lỗi

-지도 않다/-지 않다        không

-도        yếu tố nhấn mạnh về trường hợp không bình thường hoặc ngoại lệ trong câu

-냐?    đuôi câu nghi vấn dạng thân mật


* 미안하다 (có lỗi) + -지도 않다 (không) + -냐? (đuôi câu nghi vấn) = 미안하지도 않냐? (Cậu không thấy có lỗi sao?)


Cách diễn đạt    

* Các dạng kính ngữ của câu "Cậu không thấy có lỗi sao?"

Mức độ kính trọng
Mẫu câu
Thân mật trống không

미안하지도 않냐? 

(mi-an-ha-ji-do an-nya)

Thân mật kính trọng

미안하지도 않아요?

(mi-an-ha-ji-do a-na-yo)


* Ứng dụng mẫu câu "Cậu không thấy có lỗi sao?"

Tình huống
Mẫu câu
Ý nghĩa
Trách cứ một người bạn thường xuyên hủy hẹn với bạn gái để chơi game với bạn.

너 여자친구한테 미안하지도 않냐?

(neo yeo-ja-chin-gu-han-te mi-an-ha-ji-do an-nya)

Cậu không thấy có lỗi với bạn gái sao?

Trách cứ đồng nghiệp chỉ tập trung lướt mạng xã hội trong khi các đồng nghiệp khác đang dốc sức để chuẩn bị cho dự án.

다른 동료들한테 미안하지도 않아요? 

(da-reun do-nyo-deul-han-te mi-an-ha-ji-do a-na-yo)

Chị không thấy có lỗi với các đồng nghiệp khác sao?


Lựa chọn của ban biên tập