Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc lập đối sách quyết liệt với tội phạm lừa đảo qua điện thoại

Write: 2022-06-23 15:28:17Update: 2022-06-23 15:59:45

Hàn Quốc lập đối sách quyết liệt với tội phạm lừa đảo qua điện thoại

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sắp sửa lập ra Nhóm điều tra chung liên ngành về tội phạm lừa đảo qua điện thoại (Voice phishing), có sự tham gia của các cơ quan hữu quan như Viện Kiểm sát, Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan Giám sát tài chính (FSS), Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông. 

Sớm là trong tháng này, Viện Kiểm sát tối cao sẽ lập ra Nhóm điều tra chung trực thuộc Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul. Khi xảy ra các vụ tội phạm lừa đảo qua điện thoại, Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát sẽ cùng tiến hành điều tra một cách nhanh chóng, từ việc bắt giữ tới truy tố tội phạm.

Phía Cảnh sát sẽ phụ trách điều tra các tổ chức phân phối tài khoản hay điện thoại giả mạo, chuyển giao tội phạm cho Viện Kiểm sát. Trong khi đó, Cơ quan Giám sát tài chính và Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông thực thi các biện pháp hành chính, như dừng sử dụng các thiết bị viễn thông và tài khoản bị sử dụng vào mục đích tội phạm. Cơ quan Thuế và Cơ quan Hải quan sẽ hỗ trợ về việc truy dấu và thu hồi các khoản tiền bị lừa đảo, điều tra việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Các trung tâm tiếp nhận khai báo về tội phạm lừa đảo qua điện thoại được hợp nhất thay vì chia làm nhiều bộ phận liên quan thuộc Cảnh sát, FSS, hay Cơ quan quản lý internet Hàn Quốc (KISA) như hiện nay, khiến cho việc phòng ngừa hay khắc phục thiệt hại bị chậm trễ. Chính phủ sẽ vận hành "Trung tâm khai báo và đối phó tổng hợp", số điện thoại tiếp nhận thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại là 112, trang web tiếp nhận cũng được thống nhất về một trang duy nhất. Ngoài ra, Chính phủ sẽ xây dựng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu khai báo, để sử dụng làm tài liệu điều tra.

Số tội phạm lừa đảo qua điện thoại sau khi ghi nhận trường hợp thiệt hại đầu tiên năm 2006 đã liên tục gia tăng trong vòng 16 năm qua. Trong năm ngoái, số tiền thiệt hại do các vụ lừa đảo bằng hình thức này theo thống kê đã lên tới 774,4 tỷ won (gần 595 triệu USD).

Lựa chọn của ban biên tập