Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Seoul dừng hỗ trợ tài chính công cho nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than đá ở nước ngoài từ tháng 10

Write: 2021-09-24 15:02:03Update: 2021-09-24 15:02:32

Seoul dừng hỗ trợ tài chính công cho nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than đá ở nước ngoài từ tháng 10

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định dừng hỗ trợ tài chính công cho nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than đá ở nước ngoài từ ngày 1/10 tới. Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 24/9 thông báo các Bộ, ngành liên quan đã lập hướng dẫn về vấn đề này. 

Đây là động thái tiếp theo sau khi Chính phủ Seoul tuyên bố dừng hỗ trợ tài chính công cho các nhà máy nhiệt điện mới chạy bằng than đá ở nước ngoài tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu hồi tháng 4 vừa qua. 

Ngoài ra, các vấn đề bổ sung khác sẽ được áp dụng theo nội dung nhất trí của cộng đồng quốc tế như dự thảo sửa đổi quy định về than đá của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Bộ đang thảo luận về phạm vi đối tượng áp dụng cụ thể.

Theo Luật điều hành Chính phủ trung ương, địa phương và cơ quan công, đối tượng áp dụng quy định mới là tất cả cơ quan chính quyền được chỉ định. Ngoài ra, Chính phủ giải thích có kế hoạch kêu gọi tổ chức dân sự có quyền ra quyết định tại hội đồng quản trị mà Chính phủ nắm giữ cổ phần dừng hỗ trợ tài chính cho nhà máy nhiệt điện than đá tại nước ngoài.

Về các dự án đã được phê duyệt, Bộ có thể hỗ trợ sau khi cân nhắc đến mối quan hệ tin cậy về kinh tế và ngoại giao của nước đối tác và tình hình tiến hành dự án. Tuy nhiên, phạm vi hỗ trợ chỉ giới hạn trong việc thực hiện các thỏa thuận tài chính và giao dịch bổ sung cần thiết đi kèm với dự án.

Trong thời gian tới, Chính phủ có kế hoạch nhanh chóng phân phát hướng dẫn nhằm ngăn chặn hiểu lầm trên thực tế, tích cực tham gia thảo luận quốc tế liên quan đến dự thảo sửa đổi quy định về than đá của OECD để áp dụng vào trong nước dựa trên nội dung quyết định cuối cùng tại hội nghị các nước tham gia.

Lựa chọn của ban biên tập