Nghe Menu Nghe nội dung

Thông tin chuyên mục

Là một diễn đàn đa dạng giúp thính giả hiểu rõ hơn về các vấn đề đang diễn ra trong khu vực, và có cái nhìn sâu hơn về vai trò và vị thế của Hàn Quốc, mang đến các phân tích mới nhất từ các chuyên gia về tình hình đối ngoại xoay quanh bán đảo Hàn Quốc

MC

Đậu Thị Thanh Hảo

Đậu Thị Thanh Hảo

Mục

Diễn biến quan hệ liên Triều

T5

Cận cảnh Bắc Triều Tiên

T5