Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc

Tính đến 2021.10.23. 00:00:00 (KST)

Số ca nhiễm
(mới)

1.508

Số ca nhiễm
(lũy kế)

350.476

Số ca tử vong
(lũy kế)

2.745

Tình hình tiêm chủng vắc-xin

Tính đến 2021.10.23. 00:00:00 (KST)

Mũi 1

40.710.230 (79,28 %)

Mũi 2

35.630.050 (69,39 %)

Biểu đồ và thống kê

COVID-19 Video

COVID-19 Video

close button

#Tin tức mới nhất về dịch COVID-19

Biểu đồ và thống kê