Nghe Menu Nghe nội dung

Kong

Kong

Lịch phát chương trình kong KBS WORLD Radio

March 2th. 2020

 • KST Mon Tue Wed Thu Fri
  17:00-17:10 News Today
  17:10-19:10 One Fine Day with Lena Park
  19:10-20:00 Korea 24
  20:00-21:00 K-POP Connection
  21:00-21:20 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  21:20-23:20 One Fine Day with Lena Park
  23:20-00:10 Korea 24
  00:10-00:30 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  00:30-01:30 K-POP Connection
  01:30-01:50 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  01:50-02:40 Korea 24
  02:40-04:40 One Fine Day with Lena Park
  04:40-05:00 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  05:00-06:00 K-POP Connection
  06:00-06:20 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  06:20-08:20 One Fine Day with Lena Park
  08:20-09:20 K-POP Connection
  09:20-09:40 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  09:40-11:40 One Fine Day with Lena Park
  11:40-12:40 K-POP Connection
  12:40-13:00 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  13:00-14:00 K-POP Connection
  14:00-16:00 One Fine Day with Lena Park
  16:00-17:00 K-POP Connection
 • KST Sat Sun
  17:00-19:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  19:00-20:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  20:00-22:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  22:00-23:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  23:00-01:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  01:00-02:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  02:00-04:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  04:00-05:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  05:00-07:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  07:00-08:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  08:00-10:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  10:00-11:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  11:00-13:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  13:00-14:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  14:00-16:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  16:00-17:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
Về chúng tôi
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Tần số FM/AM và vệ tinh
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop