Nghe Menu Nghe nội dung

Kong

Kong

Lịch phát chương trình kong KBS WORLD Radio

March 4th. 2019

 • KST Mon Tue Wed Thu Fri
  17:00-17:10 News Today
  17:10-19:10 One Fine Day with Lena Park
  19:10-20:00 Korea 24
  20:00-22:00 K-POP Connection
  22:00-22:20 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  22:20-00:20 One Fine Day with Lena Park
  00:20-01:10 Korea 24
  01:10-01:30 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  01:30-03:30 K-POP Connection
  03:30-03:50 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  03:50-04:40 Korea 24
  04:40-06:40 One Fine Day with Lena Park
  06:40-08:40 K-POP Connection
  08:40-09:00 Business Watch Books on Demand Sounds of Korea Korea, Today & Tomorrow Sounds of Korea
  09:00-11:00 One Fine Day with Lena Park
  11:00-13:00 K-POP Connection
  13:00-15:00 One Fine Day with Lena Park
  15:00-17:00 K-POP Connection
 • KST Sat Sun
  17:00-19:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  19:00-20:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  20:00-22:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  22:00-23:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  23:00-01:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  01:00-02:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  02:00-04:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  04:00-05:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  05:00-07:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  07:00-08:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  08:00-10:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  10:00-11:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  11:00-13:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  13:00-14:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
  14:00-16:00 Weekend Playlist 1(Saturday Playlist) Weekend Playlist 1(Sunday Selection)
  16:00-17:00 Weekend Playlist 2(Hottest KPOP) Weekend Playlist 2(Flashback Chart)
About us
Về KBS WORLD Radio
Liên hệ
Thông báo chung
Bảng thông báo
Hình thức nghe đài
Nội dung phát sóng
Lịch phát sóng
Giờ & Tần số
Sóng ngắn
Local FM/AM & Satellite
Internet
Kong
Nghe các chuyên mục
Mobile Applications
Podcasts
Flipboard
Dịch vụ RSS
Tương tác
Connect
@KBSWorldRadioKpop