Đại Hàn Dân Quốc ca vang niềm vui độc lập

Quốc khánh 15 tháng 8
Ngày 15/8/1945, Hàn Quốc giành độc lập tuy là nhờ thắng lợi của quân đồng minh trong Thế chiến II nhưng đó cũng là kết quả đấu tranh không ngừng nghỉ của cả dân tộc để giành lại đất nước.

Người dân tràn ra khắp các ngả đường, giương cao lá cờ Taegeukgi (Thái cực kỳ) làm vội, cầm biểu ngữ viết dòng chữ “Joseon độc lập muôn năm”, “Chúc mừng giải phóng”, “Hãy thiết lập chính quyền của chúng ta”. Họ cùng hô vang “Muôn năm”, cùng hát quốc ca và tận hưởng niềm vui độc lập.
Quốc khánh 15 tháng 8
Quốc khánh 15 tháng 8
Nguồn: Đài KBS
Ga Seoul ngày giành độc lập
Ga Seoul ngày giành độc lập
Nguồn: Đài KBS
Ga Seoul ngày giành độc lập
Ga Seoul ngày giành độc lập
Nguồn: Đài KBS
Lễ ký văn kiện đầu hàng của Nhật Bản
Lễ ký văn kiện đầu hàng của Nhật Bản
Nguồn: Đài KBS
Quốc khánh 15 tháng 8
Quốc khánh 15 tháng 8
Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ
Lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên <br/>Rhee Syng-man
Lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên
Rhee Syng-man
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1945