Tuyến đường cao tốc Gyeongbu, huyết mạch của cả nước

Thông xe tuyến đường cao tốc Gyeongbu ngày 7 tháng 7
Tuyến đường cao tốc nối Seoul và Busan mang tên Gyeongbu đã được khởi công xây dựng vào ngày 1/2/1968 và hoàn thành vào ngày 7/7/1970, sau hai năm năm tháng. Thời gian đi từ Seoul đến Busan vốn kéo dài 15 giờ đã rút ngắn thành 5 giờ, làm thay đổi cuộc sống người dân khắp nơi trên đất nước. Đặc biệt, việc vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến các thành phố lớn và các bến cảng thuận lợi hơn đã tạo bàn đạp cho phát triển kinh tế.

Tổng số nhân lực được huy động thi công tuyến đường này là 8.928.000 người. Nhờ mồ hôi nước mắt và máu của những công nhân xây dựng làm việc không ngừng nghỉ suốt 24 giờ trên công trường, tuyến đường cao tốc lớn nhất tại Hàn Quốc đã được hoàn thành thắng lợi. Sự kiện này đã khơi dậy niềm tin trong toàn thể nhân dân rằng “Chúng ta cũng có thể làm được”.
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Lễ khánh thành đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Kỷ yếu ngày thông xe đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Đường cao tốc Gyeongbu
Đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Đường cao tốc Gyeongbu
Đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Đường cao tốc Gyeongbu
Đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
1970