Vệ tinh ‘Uribyol số 3’, Hàn Quốc bay lên vũ trụ

Phóng thành công vệ tinh Uribyol số 3
Ngày 26/5/1999, Uribyol số 3 (tạm dịch là “Ngôi sao chúng ta”), vệ tinh nhân tạo thử nghiệm khoa học tự chế đầu tiên của Hàn Quốc đã được phóng thành công vào quỹ đạo. Thông qua sự kiện này, Hàn Quốc đã tiến vào kỷ nguyên tự phát triển vệ tinh nhân tạo. Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã mất năm năm nghiên cứu và phát triển từ năm 1994, để tạo ra vệ tinh Uribyol số 3, hoàn toàn sử dụng công nghệ trong nước từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất linh kiện và lắp ráp.
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Phóng vệ tinh "Uribyol số 3"
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1999