Kỳ tích sông Hàn, vực dậy nền kinh tế Hàn Quốc

Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Các kế hoạch phát triển kinh tế năm năm, kể từ lần đầu tiên năm 1962 cho đến lần thứ tư, đã đóng vai trò dẫn đường trong tiến trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc.

Kế hoạch năm năm lần thứ nhất với mục tiêu cơ bản là “Tạo dựng nền tảng kinh tế tự chủ và xóa bỏ vòng luẩn quẩn kinh tế xã hội” đã thúc đẩy xây dựng các ngành công nghiệp như lọc dầu, phân bón, xi măng và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội như điện lực, bến cảng, mạng lưới thông tin. Trong kế hoạch lần thứ tư, mục tiêu cơ bản đề ra là “Phát triển, năng suất, cân bằng” cùng chủ trương “Thực hiện cơ cấu phát triển tự lực” đã giúp phát triển các ngành đòi hỏi cao về kỹ thuật và nhân lực. Đặc biệt năm 1977, Hàn Quốc đã đạt kỷ lục xuất khẩu 10 tỷ USD.
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Nguồn: Đài KBS
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Nguồn: Đài KBS
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Nguồn: Đài KBS
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Nguồn: Đài KBS
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Nguồn: Đài KBS
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Nguồn: Đài KBS
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Kế hoạch phát triển kinh tế năm năm
Nguồn: Đài KBS
Sách giới thiệu về đường cao tốc Gyeongbu
Sách giới thiệu về đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Sách giới thiệu về đường cao tốc Gyeongbu
Sách giới thiệu về đường cao tốc Gyeongbu
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
1962