Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1

Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Ngày 15/8/1974, tuyến tàu điện ngầm số 1 được khánh thành tại Seoul. Như vậy Hàn Quốc là nước thứ tư ở châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có đường tàu điện ngầm, đánh dấu sự ra đời của phương tiện giao thông mới sau khi xe điện đã không còn thông dụng vào năm 1968. Tính đến tháng 2 năm 2015, Seoul đã có tổng cộng chín tuyến tàu điện ngầm, kết nối toàn bộ khu vực nội đô và nối thành phố với các đô thị vệ tinh thuộc tỉnh Gyeonggi.
Kỷ niệm chương mừng khởi công tuyến tàu điện ngầm
Kỷ niệm chương mừng khởi công tuyến tàu điện ngầm
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Vé tàu mừng khai trương tuyến tàu điện ngầm
Vé tàu mừng khai trương tuyến tàu điện ngầm
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Vé tàu mừng khai trương tuyến tàu điện ngầm
Vé tàu mừng khai trương tuyến tàu điện ngầm
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Nguồn: Đài KBS
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Nguồn: Đài KBS
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Nguồn: Đài KBS
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Nguồn: Đài KBS
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Nguồn: Đài KBS
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Nguồn: Đài KBS
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Khai trương tuyến tàu điện ngầm số 1
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1974