“Chúng ta là gia đình đa văn hóa”

Kỷ nguyên 300.000 gia đình đa văn hóa
Hàn Quốc lần đầu tiên có đến 300.000 hộ gia đình có yếu tố nước ngoài hay còn gọi là gia đình “đa văn hóa”. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, số gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc năm 2014 đã lên tới 300.000 và số học sinh đa văn hóa là khoảng 40.000 người, cho thấy xã hội Hàn quốc đã bước vào thời đại đa văn hóa. Hình ảnh các cô dâu từ nhiều đất nước khác nhau ngồi quây quần cùng chuẩn bị mâm cỗ cho ngày lễ tết giờ đây không còn lạ lẫm nữa.
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”<br>của Đài KBS World Radio
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”
của Đài KBS World Radio
Nguồn: Đài KBS
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”<br>của Đài KBS World Radio
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”
của Đài KBS World Radio
Nguồn: Đài KBS
Hôn lễ truyền thống của gia đình đa văn hóa
Hôn lễ truyền thống của gia đình đa văn hóa
Nguồn: Đài KBS
Lớp học đa văn hóa ở một trường tiểu học
Lớp học đa văn hóa ở một trường tiểu học
Nguồn: Đài KBS
Cuộc thi nấu ăn cho các cô dâu gia đình đa văn hóa
Cuộc thi nấu ăn cho các cô dâu gia đình đa văn hóa
Nguồn: Đài KBS
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”<br>của Đài KBS World Radio
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”
của Đài KBS World Radio
Nguồn: Đài KBS
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”<br>của Đài KBS World Radio
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”
của Đài KBS World Radio
Nguồn: Đài KBS
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”<br>của Đài KBS World Radio
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”
của Đài KBS World Radio
Nguồn: Đài KBS
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”<br>của Đài KBS World Radio
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”
của Đài KBS World Radio
Nguồn: Đài KBS
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”<br>của Đài KBS World Radio
Chương trình song ngữ Hàn-Việt “Tôi yêu Hàn Quốc”
của Đài KBS World Radio
Nguồn: Đài KBS
KBS « LOVE IN ASIA »
KBS « LOVE IN ASIA »
Nguồn: Đài KBS
KBS « LOVE IN ASIA »
KBS « LOVE IN ASIA »
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
2014