Chương trình truyền hình trực tiếp của đài KBS “Tìm lại gia đình ly tán”, toàn Hàn Quốc rơi lệ

“Tìm lại gia đình ly tán”
Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp mang tên “Tìm lại gia đình ly tán” từ ngày 30/6 đến ngày 14/11/1983. Thông qua chương trình kéo dài 138 ngày, với tổng thời lượng phát sóng là 453 giờ 45 phút, hơn 10.189 người đã được đoàn tụ với thân nhân sau hơn 30 năm sống chia lìa bặt vô âm tín vì cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Chương trình truyền hình trực tiếp<br>"Tìm lại gia đình ly tán"
Chương trình truyền hình trực tiếp
"Tìm lại gia đình ly tán"
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1983