Olympic Seoul 1988, “Seoul đến với thế giới, Thế giới tìm đến Seoul”

Thế vận hội lần thứ 24 tại Seoul
Thế vận hội mùa hè 1988 tại Seoul đã thu hút 159 quốc gia trên toàn thế giới tham gia. Như vậy sau 16 năm, vận động viên đến từ các nước đối đầu vì quan điểm chính trị khác nhau đã cùng hội tụ trong một sự kiện thể thao, xóa bỏ những bất hòa và mâu thuẫn của thời kỳ chiến tranh lạnh. Sự kiện này được đánh giá là đã tạo ra nền tảng mới cho hòa bình thế giới thông qua giao lưu thể thao. Không những thế, Olympic Seoul 1988 còn là cơ hội quảng bá nền văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống của Hàn Quốc và nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.
Lễ khai mạc Olympic mùa hè Seoul
Lễ khai mạc Olympic mùa hè Seoul
Nguồn: Đài KBS
Lễ khai mạc Olympic mùa hè Seoul
Lễ khai mạc Olympic mùa hè Seoul
Nguồn: Đài KBS
Lễ khai mạc Olympic mùa hè Seoul
Lễ khai mạc Olympic mùa hè Seoul
Nguồn: Đài KBS
Lễ rước đuốc Olympic Seoul
Lễ rước đuốc Olympic Seoul
Nguồn: Đài KBS
Olympic mùa hè Seoul 1988
Olympic mùa hè Seoul 1988
Nguồn: Đài KBS
Olympic mùa hè Seoul 1988
Olympic mùa hè Seoul 1988
Nguồn: Đài KBS
Olympic mùa hè Seoul 1988
Olympic mùa hè Seoul 1988
Nguồn: Đài KBS
Linh vật của Olympic Seoul
Linh vật của Olympic Seoul
Nguồn: Đài KBS
Linh vật của Olympic Seoul
Linh vật của Olympic Seoul
Nguồn: Đài KBS
Ca khúc chủ đề của Olympic Seoul "Hand in Hand" (Tay trong tay)
Ca khúc chủ đề của Olympic Seoul "Hand in Hand" (Tay trong tay)
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Tem thư kỷ niệm
Tem thư kỷ niệm
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
1988