Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, “Khi ngày thống nhất đến…”

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần
thứ nhất
Sau một nửa thế kỷ bị chia cắt, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Hàn Quốc đã diễn ra tại Bình Nhưỡng (Bắc Triều Tiên) vào trung tuần tháng 6 năm 2000. Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã thảo luận về nhiều vấn đề song phương như gia đình bị ly tán do chiến tranh và giao dịch thương mại.
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
2000