World Cup Hàn Quốc-Nhật Bản, hô vang “Đại Hàn Dân Quốc”

World Cup lần thứ 17 tại Hàn Quốc
và Nhật Bản
Giải vô địch bóng đá thế giới 2002 đã để lại những ký ức không thể nào quên cho hầu hết mọi người dân Hàn Quốc. Hình ảnh người hâm mộ mặc áo thun màu đỏ cổ vũ ở các sân vận động hay trên các đường phố đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và được nhớ đến như một hội chứng mang tên “Con quỷ đỏ”.
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002
Nguồn: Đài KBS
Fevernova, quả bóng thi đấu chính thức của World Cup 2002
Fevernova, quả bóng thi đấu chính thức của World Cup 2002
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Đồ cổ vũ có hình “Con quỷ đỏ”<br>- biểu tượng của người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc
Đồ cổ vũ có hình “Con quỷ đỏ”
- biểu tượng của người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Đồ cổ vũ có hình “Con quỷ đỏ”<br>- biểu tượng của người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc
Đồ cổ vũ có hình “Con quỷ đỏ”
- biểu tượng của người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc
Nguồn: Bảo tàng lịch sử Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
2002