Đảng đối lập lên nắm quyền, sự chuyển giao quyền lực hòa bình sau 50 năm

Thành lập Chính phủ của nhân dân
Trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 15 diễn ra vào ngày 18/12/1997, ứng cử viên Kim Dae-jung của Đảng Hội nghị nhân dân chính trị mới đã trúng cử. Ông đã lên nhậm chức Tổng thống vào ngày 25/2/1998. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tại Hàn Quốc đã có sự chuyển giao chính quyền một cách hòa bình từ phe cầm quyền sang phê đối lập và Chính phủ của nhân dân đã chính thức được thiết lập.
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền<br>sang đảng đối lập sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền
sang đảng đối lập sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền sang đảng đối lập<br>sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền sang đảng đối lập
sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền sang đảng đối lập<br>sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền sang đảng đối lập
sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền sang đảng đối lập<br>sau 50 năm
Sự chuyển giao hòa bình quyền lực từ đảng cầm quyền sang đảng đối lập
sau 50 năm
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1998