Dịch vụ viễn thông di động CDMA ra đời, mở màn cuộc cách mạng di động

Kỷ nguyên viễn thông di động chính thức bắt đầu
Từ những năm 1990, Hàn Quốc vụt trở thành nước sản xuất chủ lực trên thế giới trong các lĩnh vực như chíp bán dẫn, thiết bị viễn thông di động, màn hình. Công nghiệp chíp bán dẫn của Hàn Quốc đã vượt cả các nước tiên tiến chỉ trong một thời gian ngắn sau khi các doanh nghiệp lớn tập trung bắt tay vào ngành chế tạo sản xuất từ đầu những năm 1980. Trong ngành thiết bị di động, năm 1996, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đi tiên phong trên thế giới đưa ra dịch vụ viễn thông với công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA) và nhờ đó, trở thành một cường quốc về viễn thông di động. Hiện nay, Hàn Quốc là một trong những nước đi đầu trong thị trường smartphone toàn cầu.
KBS News
KBS News
Nguồn: Đài KBS
Hệ thống theo dõi từ xa
Hệ thống theo dõi từ xa
Nguồn: Đài KBS
Bài báo Newsweek
Bài báo Newsweek
Nguồn: Đài KBS
Điện thoại di động đang phát hình ảnh
Điện thoại di động đang phát hình ảnh
Nguồn: Đài KBS
Nhà máy sản xuất thiết bị điện thoại di động
Nhà máy sản xuất thiết bị điện thoại di động
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
1996