Di sản thế giới là gì?

Di sản là tài sản có từ các đời tổ tiên trước, được thế hệ ngày nay bảo tồn, duy trì và truyền lại cho hậu thế mai sau. Di sản tự nhiên cũng như di sản văn hóa đều là những tài nguyên vô giá không thể thay thế, là ngọn nguồn cảm hứng tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống của mỗi chúng ta.

Các di sản có nhiều hình thái đa dạng, độc đáo. Đó có thể là vườn quốc gia Serengeti nằm ở phía Bắc Tanzania (châu Phi), là kim tự tháp Ai Cập, là rặng san hô Great Barrier lớn nhất thế giới tại Úc, hay nhà thờ mang phong cách Baroque ở Nam Mỹ. Khái niệm "di sản thế giới" chỉ các di sản có giá trị phổ biến, vượt ra khỏi phạm vi của một quốc gia, khu vực nhất định, và thuộc sở hữu của toàn nhân loại.

Với mục đích khai quật, bảo hộ và bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên có giá trị phổ biến nhân loại này, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 1972 (Gọi tắt là "Công ước di sản thế giới").

Định nghĩa Di sản thế giới

Di sản thế giới là các di sản mang giá trị phổ biến, ưu việt, được quy định trong Công ước di sản thế giới. Dựa vào các đặc điểm của từng di sản, có thể phân loại thành di sản tự nhiên, di sản văn hóa và di sản hỗn hợp.

Di sản văn hóa
Di sản tự nhiên
Di sản hỗn hợp

Thực trạng di sản trên toàn thế giới

menu
Close