Pháo đài Hwaseong (Hoa Thành)

Năm được chỉ định: Năm 1997

Pháo đài Hwaseong (Hoa Thành) là công trình do vua Jeongjo (Chính Tổ), nhà vua thứ 22 triều đại Joseon cho xây dựng để thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với cha của mình là Thái tử Sado (Tư Điệu, 1735-1762). Thái tử Sado bị chính cha mình là vua Yeongjo (Anh Tổ, 1694-1776) đời thứ 21 của Joseon nhốt trong thùng gạo và bỏ đói cho đến chết.
Ngay sau khi lên ngôi, vua Jeongjo đã dời mộ cha về núi Hwasan thuộc Suwon. Ông cũng đổi tên thành phố Suwon thành Hwaseong, xây dựng Hwaseong thành một thành phố mới để di dời dân về đó.
Pháo đài Hwaseong được đánh giá là công trình quân sự hội tụ những tinh hoa của khoa học kỹ thuật Đông Tây thế kỷ XVIII, hầu hết các thành quách được bảo toàn nguyên vẹn và đảm nhiệm được cả chức năng phòng vệ quân sự lẫn chức năng thương mại.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Nguồn: KBS

Hwaseong (Hoa Thành) ở thành phố Suwon

Nguồn: KBS

Close