Khu di tích lịch sử
thành phố Gyeongju

Năm được chỉ định: Năm 2000

Thành phố Gyeongju không chỉ được biết đến là thủ đô của triều đại Silla, vương quốc tồn tại trên bán đảo Hàn Quốc suốt nghìn năm (từ năm 57 trước Công nguyên đến thế kỷ X) mà còn là chiếc nôi văn hóa của dân tộc Hàn.
Khi được chỉ định trở thành di sản thế giới vào năm 2000, UNESCO đã đặt tên cho cố đô này là "Khu di tích lịch sử thành phố Gyeongju" mà nhân loại cần phải cùng quan tâm bảo tồn. Khu di tích lịch sử thành phố Gyeongju giống như một bảo tàng lịch sử sống ngoài trời rộng lớn với quần thể di sản và di tích các đền đài, cung, chùa, tháp, lăng, thành.. phản ánh phong tục tập quán và những tinh hoa Phật giáo của triều đại Silla thống nhất.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Khu di tích lịch sử thành phố Gyeongju

Nguồn: KBS

Khu di tích Namsan/Đài Cheomseong (Chiêm Tinh)

Nguồn: KBS

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Close