KBS WORLD Radio

Di sản Hàn Quốc, Di sản thế giới

Mời chia sẻ và nhận quà từ KBS World Radio!

Những câu chuyện thú vị, dễ hiểu về những di sản thế giới của Hàn Quốc đã được phát sóng trong chuyên mục “Câu chuyện di sản Hàn Quốc”,
nay được cập nhật thành sách điện tử trên trang web của chúng tôi.

Nhân dịp hoàn thành bộ sách điện tử này, KBS World Radio mời các bạn tham gia chia sẻ thông tin trên Facebook và nhận quà lưu niệm!

Thời gian tham dự: 02/09/2016 - 19/09/2016

Công bố trúng thưởng: 30/09/2016

Những người trúng thưởng sẽ nhận quà là bộ xếp hình 3D về di sản thế giới của Hàn Quốc!

Facebook >
menu
Close