KBS World Radio

Part1. Tìm hiểu tiếng Hàn Quốc > 1. Các nguyên âm và phụ âm

 
Hangeul là tên gọi của ngôn ngữ Hàn Quốc.
Hangeul được vua Sejong (Thế Tông), vị vua thứ tư của triều đại Joseon tạo ra vào năm 1443.
Hangeul bao gồm 10 nguyên âm và 14 phụ âm (không kể những nguyên âm và phụ âm kép)

ㆍCác nguyên âm : 

ㆍCác phụ âm : 

Cũng như các ngôn ngữ khác, âm tiết tiếng Hàn được tạo nên bởi sự kết hợp giữa các nguyên âm và phụ âm và được viết theo thứ tự từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.


ㆍVí dụ :