KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 10. Nhà hàng

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 몇 분 [myeotppun]mấy người
 • 금연석 [geumyeonseok]chỗ không hút thuốc
 • 앉다 [antta]ngồi
 • 메뉴 [menyu]thực đơn
 • 맛있다 [masitta]ngon
 • 불고기 [bulgogi]món bò Bulgogi
 • 갈비 [galbi]sườn
 • 외국분(외국인) [oegukbun(oegugin)]người nước ngoài
 • 비빔밥 [bibimbap]món cơm trộn
 • 좋아하다 [joahada]thích
 • 그럼 [geureom]vậy thì
 • 맵다 [maeptta]cay
 • 그리고 [geurigo]
 • 포크 [pokeu]dĩa
 • 후식 [husik]tráng miệng
 • 커피 [keopi]cà phê
 • 녹차 [nokcha]trà xanh
 • Phục vụ bàn :
 • 어서 오십시오. 몇 분이지요?

  [Eoseo osipsio. Myeotppunisijiyo?]

  Xin mời vào. Quí khách đi mấy người ạ?

 • Bill :
 • 두 명이에요.

  [Du myeong-ieyo.]

  Hai người.

 • Phục vụ bàn :
 • 금연석을 원하십니까?

  [Geumyeonseogeul wonhasimnikka?]

  Quí khách có muốn ngồi tại khu vực không hút thuốc không ạ?

 • Bill :
 • 네.

  [Ne.]

  Vâng.

 • Phục vụ bàn :
 • 이쪽으로 앉으십시오.

  [Ijjogeuro anjeusipsiyo.]

  Mời quí khách ngồi đây ạ.

 • 메뉴 여기 있습니다.

  [Menyu yeogi isseumnida.]

  Đây là thực đơn ạ.

 • Bill :
 • 뭐가 맛있죠?

  [Mwoga masitjjyo?]

  Xin hỏi nhà hàng có món gì ngon?

 • Phục vụ bàn :
 • 불고기와 갈비가 맛있습니다. 외국 분들은 비빔밥도 좋아하세요.

  [Bulgogiwa galbiga masisseumnida. Oeguk bundeureun bibimbaptto joahaseyo.]

  Có món bò bulgogi và sườn bò ạ. Khách nước ngoài cũng thích cả món cơm trộn

 • Bill :
 • 그럼, 비빔밥을 주세요.

  [Geureom, bibimbabeul juseyo.]

  Vậy, cho chúng tôi món cơm trộn đi.

 • 너무 맵지 않게 해 주세요. (짜지 않게 해 주세요.)

  [Neomu maepjji anke hae juseyo. (jjaji anke hae juseyo.)]

  Xin đừng làm cay quá. (Xin đừng làm mặn quá.)

 • 그리고 포크 좀 주세요.

  [Geurigo pokeu jom juseyo.]

  Và cho tôi xin chiếc dĩa nữa.

 • Phục vụ bàn :
 • 알겠습니다.

  [Algyesseumnida.]

  Vâng, được ạ.

 • 후식은 무엇으로 하시겠습니까? 커피와 녹차가 있습니다.

  [Husikeun mueoseuro hasigyesseumnikka? Keopiwa nokchaga isseumnida.]

  Quý khách dùng món tráng miệng gì ạ? Chúng tôi có cà phê và trà xanh.

 • Bill :
 • 녹차로 주세요.

  [Nokcharo juseyo.]

  Cho chúng tôi trà xanh.