KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 28. Điện thoại

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 전화 [jeonhwa]điện thoại
 • 여보세요 [yeoboseyo]Alô
 • 철수 씨 계세요? [Cheolsussi gyeseyo?]Cheolsu có nhà không ạ ?
 • 실례하다 [sillyehada]xin lỗi
 • 누구시지요(누구시죠)? [Nugusijiyo? (Nugusijyo?)]Ai đấy ạ ?
 • 바꿔주다(바꿔드리다) [bakkwojuda (bakkwodeurida)]chuyển máy
 • 잠시만 기다리세요 [Jamsiman gidariseyo.]Xin đợi một chút.
 • 철수 씨 좀 부탁합니다 [Cheolsussi jom butakamnida.]Xin cho tôi nói chuyện với anh Cheolsu.
 • 안 계시다 [an gyesida](Anh/Chị ấy) không có nhà.
 • 미국 [miguk]Mỹ
 • 메모를 남기다 [memoreul namgida]để lại lời nhắn
 • 핸드폰 [haendeupon]di động
 • 번호 [beonho]số
 • 두고 가다 [dugo gada]để lại
 • 연락처를 남기다 [yeollakcheoreul namgida]để lại địa chỉ liên lạc
 • 전화하다(전화 드리다) [jeonhwahada (jeonhwa deurida)]gọi điện
 • Sáu lục địa
 • 아시아 [asia]châu Á
 • 유럽 [yureop]châu Âu
 • 북미(북아메리카) [bungmi (bugamerika)]Bắc Mỹ
 • 남미(남아메리카) [nammi (namamerika)]Nam Mỹ
 • 오세아니아 [oseania]châu Đại Dương
 • 아프리카 [apeurika]châu Phi
 • Bill :
 • 여보세요. 철수 씨 계세요?

  [Yeoboseyo. Cheolsussi gyeseyo?]

  Alô. Cheolsu có nhà không ạ?

 • Sumi :
 • 네. 실례지만 누구시죠?

  [Ne, sillyejiman nugusijyo?]

  Dạ có. Xin lỗi ai đấy ạ?

 • Bill :
 • 빌 스미스입니다.

  [Bill Smith-imnida.]

  Tôi là Bill Smith.

 • Sumi :
 • 네. 바꿔 드릴게요. 잠시만 기다리세요.

  [Ne. Bakkwo deurilkkeyo. Jamsiman gidariseyo.]

  Vâng. Tôi sẽ chuyển máy. Xin chờ cho một lát.

 • Bill :
 • 여보세요. 철수 씨 좀 부탁합니다.

  [Yeoboseyo. Cheolsussi jom butakhamnida.]

  Alô. Xin cho tôi nói chuyện với anh Cheolsu.

 • Sumi :
 • 지금 안 계시는데 실례지만 누구시죠?

  [Jigeum an gyesineunde sillyejiman nugusijyo?]

  Anh ấy không có nhà. Xin lỗi ai gọi điện đấy ạ?

 • Bill :
 • 미국에서 온 친구 빌 입니다.

  [Migugeseo on chingu Bill-imnida.]

  Tôi là Bill, đến từ Mỹ, bạn của anh ấy.

 • Sumi :
 • 아, 그러세요. 메모를 남겨 드릴까요?

  [A, geureoseyo. Memoreul namgyeo deurilkkayo?]

  Ồ, vậy ạ. Anh có muốn để lại tin nhắn không?

 • Bill :
 • 혹시 핸드폰 번호를 알 수 없을까요?

  [Hoksi haendeupon beonhoreul al ssu eopseulkkayo?]

  Liệu chị có thể cho tôi biết số điện thoại di động của anh ấy được không?

 • Sumi :
 • 핸드폰을 두고 갔어요. 연락처를 남기시면 전화 드리라고 할게요.

  [Haendeuponeul dugo gasseoyo. Yeollakcheoreul amgisimyeon jeonhwareul deurirago halkkeyo.]

  Anh ấy để điện thoại ở nhà. Nếu anh để lại địa chỉ liên lạc, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh.