KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 17. Du lịch - Phần I

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 시내 [sinae]nội thành
 • 시내관광 [sinae gwan-gwang]du lịch trong thành phố
 • 시티 투어 [siti tueo]chuyến du lịch trong thành phố
 • 관광지 [gwan-gwangji]điểm du lịch
 • 남산 [namsan]núi Nam
 • 경복궁 [Gyeongbokgung]cung điện Gyeongbok (Cung Cảnh Phúc)
 • 주간(야간) [jugan(yagan)]ban ngày (ban đêm)
 • 출발하다 [chulbalhada]xuất phát
 • 부터 [buteo]từ…
 • 몇 시부터 [myeotssibuteo]từ mấy giờ
 • 간격 [gan-gyeok]khoảng thời gian
 • 10시까지 [yeolssikkaji]đến 10 giờ
 • Bill :
 • 시내관광을 하고 싶은데요.

  [Sinae-gwan-gwang-eul hago sipeundeyo.]

  Tôi muốn đi du lịch trong nội thành.

 • Hướng dẫn viên :
 • 서울 시티 투어 버스를 이용해 보세요.

  [Seoul siti tu-eo beoseu-reul iyong-hae boseyo.]

  Anh thử đi theo tuyến du lịch bằng xe buýt trong thành phố Seoul xem sao.

 • Bill :
 • 어디 어디를 가죠?

  [Eodi eodi-reul gajyo?]

  Thuyến này đi những đâu ạ?

 • Hướng dẫn viên :
 • 남산과 경복궁... 시내 주요 관광지를 모두 가요.

  [Namsan-gwa Gyeongbokgung sinae juyo gwan-gwang-ji-reul modu gayo.]

  Núi Nam và Cung Gyeongbok(Cung Cảnh Phúc)… Xe buýt đi tất cả các địa danh chủ yếu trong thành phố.

 • Bill :
 • 요금은 얼마예요?

  [Yogeumeun eolmayeyo?]

  Giá tour là bao nhiêu ạ?

 • Hướng dẫn viên :
 • 주간은 8,000 원 야간은 15,000 원이에요.

  [Juganeun palcheon won yagan-eun man-o-cheon wonieyo.]

  Ban ngày là 8.000 won, còn ban đêm là 15.000 won.

 • Bill :
 • 버스는 어디서 출발해요?

  [Beoseu-neun eodi-seo chulbalhaeyo?]

  Xe buýt khởi hành từ đâu ạ?

 • Hướng dẫn viên :
 • 호텔 앞에서 출발해요.

  [Hotel apeseo chulbalhaeyo.]

  Trước cửa khách sạn.

 • Bill :
 • 몇 시부터 있어요?

  [Myeotssibuteo isseoyo?]

  Xe buýt đó có từ mấy giờ ạ?

 • Hướng dẫn viên :
 • 아침 8시부터 30분 간격으로 밤 10시까지 있어요.

  [Achim yeodeolssibuteo samsippun gan-gyeogeuro bam yeolsikkaji isseoyo.]

  Cứ 30 phút có một chuyến bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối.