KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 6. Đi tắc xi

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 가 주세요 (-해 주세요)[ga juseyo (- hae juseyo)]Làm ơn đi…
 • 두 시간[du sigan]hai tiếng
 • 걸리다[geollida]mất (bao nhiêu thời gian)
 • 다 왔습니다[Da wasseumnida.]đến nơi rồi.
 • 여기(저기, 거기)[yeogi (jeogi, geogi)]đây (kia, đó)
 • 여기 있어요[Yeogi isseoyo.]ở đây, đây ạ.
 • 거스름돈[geoseureumtton]tiền thừa trả lại
 • 받다[batta]nhận ( một cái gì đó)
 • Số đếm thuần Hàn-phần I
 • 하나[hana]một
 • [dul]hai
 • [set]ba
 • [net]bốn
 • 다섯[daseot]năm
 • 여섯[yeoseot]sáu
 • 일곱[ilgop]bảy
 • 여덟[yeodeolp]tám
 • 아홉[ahop]chín
 • [yeol]mười
 • 한 시간[han sigan]một tiếng
 • 두 시간[du sigan]hai tiếng
 • 세 시간[se sigan]ba tiếng
 • 네 시간[ne sigan]bốn tiếng
 • 다섯 시간[daseot ssigan]năm tiếng...
 • Lái xe :
 • 어서 오세요. 어디로 가십니까?

  [Eoseo oseyo. Eodiro gasimnikka?]

  Mời anh lên xe. Anh đi đâu ạ?

 • Bill :
 • 서울호텔로 가 주세요.

  [Seoul hotello ga juseyo]

  Làm ơn cho tôi về khách sạn Seoul.

 • 시간이얼마나 걸리죠?

  [Sigani eolmana geollijyo?]

  Mất bao nhiêu thời gian ạ?

 • Lái xe :
 • 두 시간 정도 걸려요.

  [Du sigan jeongdo geollyeoyo.]

  Mất khoảng 2 tiếng.

 • Driver :
 • 다 왔습니다. 여기가 서울호텔입니다.

  [Da wasseumnida. Yeogiga seoul hoterimnida.]

  Đến nơi rồi. Đây là khách sạn Seoul.

 • Bill :
 • 요금이 얼마예요?

  [Yogeumi eolmayeyo?]

  Hết bao nhiêu tiền ạ?

 • Lái xe :
 • 6만 5천 원입니다.

  [Yungman ocheon-wonimnida.]

  65.000 nghìn won.

 • Bill :
 • 여기 있어요. 7만 원이요.

  [Yeogi isseoyo. chilmanwoniyo.]

  Đây ạ. Đây là 70.000 won

 • Lái xe :
 • 자, 여기 거스름돈 5,000원 받으세요. 안녕히 가세요.

  [Yeogi geoseureumtton ocheonwon badeuseyo. Annyeong-hi gaseyo.]

  Gửi anh 5.000 won tiền thừa. Chào anh.

 • Bill :
 • 고맙습니다.

  [Gomapsseumnida.]

  Cám ơn anh.