KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 3. Hải quan

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 신고(하다) [sin-go(hada)]khai báo
 • 물건 [mulgeon]hàng hoá
 • 없다 [eoptta]không có
 • 이것 (저것, 그것) [igeot (jeogeot, geugeot)]cái này (cái kia, cái đó)
 • 친구 [chin-gu]bạn
 • 주다 [juda]cho
 • 선물 [seonmul]quà tặng
 • 관세 [gwanse]thuế
 • 관세를 내다 [gwansereul neda]nộp thuế
 • Nhân viên hải quan :
 • 신고할 물건이 있습니까?

  [Sin-gohal mulgeoni isseumnikka?]

  Anh có hàng hóa gì cần khai báo không ?

 • Bill :
 • 없습니다.

  [Eopsseumnida.]

  Tôi không có

 • 네, 있습니다.

  [Ne, isseumnida.]

  Có, tôi có.

 • Nhân viên hải quan :
 • 이것은 무엇입니까?

  [Igeoseun mu-eosimnikka?]

  Cái này là cái gì ?

 • Bill :
 • 친구에게 줄 선물입니다.

  [Chingu-ege jul seonmurimnida.]

  Đây là quà tặng cho bạn tôi.

 • Nhân viên hải quan :
 • 됐습니다. 안녕히 가십시오.

  [Dwaesseumnida. Annyeong-hi gasipsio.]

  Được rồi. Xin chào anh.

 • Bill :
 • 감사합니다.

  [Gamsahamnida.]

  Cám ơn.

 • 관세를 내야 합니까?

  [Gwansereul neya hamnikka?]

  Tôi có phải nộp thuế không ?

 • Nhân viên hải quan :
 • 네, 내야 합니다.

  [Ne, neya hamnida.]

  Có, anh có phải nộp.

 • 아니오, 안 내셔도 됩니다.

  [Anio, an nesyeodo doemnida.]

  Không, anh không cần nộp.