KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 29. Ngày lễ truyền thống

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 명절 [myeongjeol]ngày lễ truyền thống
 • 크다 [keuda]to
 • 작다 [jakda]nhỏ
 • 가장 큰 명절 [gajang keun myeongjeol]ngày lễ lớn nhất
 • 설(날) [seol]Tết âm lịch
 • 추석 [chuseok]Chuseok (Tết Trung thu)
 • 차례를 지내다 [charyereul jinaeda]cúng
 • 세배를 드리다 [sebaereul deurida]vái lạy
 • 음력 [eumnyeok]lịch âm
 • 양력[yangnyeok]lịch dương
 • 특별한 음식 [teukbyeoulhan eumsik] món ăn đặc biệt
 • 집집마다 [jipjjimmada]mọi nhà
 • 떡국 [tteokkuk]canh bánh Tteok
 • 서양 [seoyang]phương Tây
 • 동양 [dong-yang]phương Đông
 • 추수감사절 [chusugamsajeol]Lễ tạ ơn
 • 곡식 [gokssik]ngũ cốc
 • 햇곡식 [haetgokssik]ngũ cốc mới thu hoạch
 • 과일 [gwail]hoa quả
 • 햇과일 [haetkkwail]hoa quả mới thu hoạch
 • 송편 [songpyeon]Songpyeon (bánh Trung thu)
 • 송편을 빚다 [songpyeoneul bitta]nặn bánh Songpyeon
 • 반달 [bandal]bán nguyệt
 • 반달 모양의[bandal moyang-ui]hình bán nguyệt
 • [tteok]bánh ttok (bánh bột gạo)
 • 12 tháng
 • 1월 [irwol]Tháng 1
 • 2월 [iwol]Tháng 2
 • 3월 [samwol]Tháng 3
 • 4월 [sawol]Tháng 4
 • 5월 [owol]Tháng 5
 • 6월 [yuwol]Tháng 6
 • 7월 [chirwol]Tháng 7
 • 8월 [parwol]Tháng 8
 • 9월 [guwol]Tháng 9
 • 10월 [siwol]Tháng 10
 • 11월 [sibirwol]Tháng 11
 • 12월[sibiwol]Tháng 12
 • Bill :
 • 한국의 가장 큰 명절은 언제예요?

  [Han-gugui gajang keun myeongjeoreun eonjeyeyo?]

  Ngày lễ truyền thống lớn nhất của Hàn Quốc là khi nào?

 • Cheolsu :
 • 설과 추석이에요. 설은 음력 1월 1일이고 추석은 음력 8월 15일이에요.

  [Seolgwa chuseogieyo. Seoreun eumnyeok irwol iril-igo chuseogeun eumnyeok parwol siboil-ieyo.]

  Đó là Tết âm lịch và Chuseok. Tết âm lịch là ngày đầu tiên của năm theo lịch âm, còn Chuseok là ngày 15 tháng 8 theo lịch âm.

 • Bill :
 • 설에는 무얼 하죠?

  [Seoreneun mueol hajyo?]

  Người ta thường làm gì vào dịp Tết âm lịch?

 • Cheolsu :
 • 조상들께 차례를 지내고, 어른들께 세배를 드려요.

  [Josangdeulkke charyereul jinaego, eoreundeulkke sebaereul deuryeoyo.]

  Chúng tôi cúng tổ tiên và vái lạy người cao tuổi trong gia đình.

 • Bill :
 • 설날에 먹는 특별한 음식이 있나요?

  [Seollare meongneun teukbyeolhan eumsigi innayo?]

  Có món ăn đặc biệt nào được dùng trong Tết âm lịch không?

 • Cheolsu :
 • 네. 집집마다 떡국을 먹어요.

  [Ne, jipjjimmada tteokkugeul meogeoyo.]

  Có, mọi nhà đều ăn canh bánh Tteok.

 • Bill :
 • 추석은 어떤 명절이에요?

  [Chuseogeun eotteon myeongjeol-ieyo?]

  Chuseok là ngày lễ gì?

 • Cheolsu :
 • 서양의 추수감사절과 비슷해요. 햇곡식으로 만든 음식과 햇과일로 차례를 지내요.

  [Seoyang-ui chusugamsajeolgwa biseutaeyo. Haetgokssigeuro mandeun eumsikkwa haetkkwaillo charyereul jinaeyo.]

  Ngày này giống với Lễ tạ ơn ở phương Tây. Chúng tôi cúng tổ tiên bằng thức ăn làm từ ngũ cốc mới thu hoạch và các loại hoa quả mới thu hoạch.

 • Bill :
 • 송편은 뭐예요?

  [Songpyeoneun mwoyeyo?]

  Songpyeon là cái gì vậy?

 • Cheolsu :
 • 추석에 빚어 먹는 반달 모양의 떡이에요.

  [Chuseoge bijeo meongneun bandanl moyang-ui tteogieyo.]

  Đó là một loại bánh có hình bán nguyệt thường được nặn và ăn vào dịp Chuseok.

 • 새해 복 많이 받으세요.

  [Saehae bong mani badeuseyo.]

  Chúc mừng năm mới.