KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 24. Tại hiệu cắt tóc

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 미장원 [mijang-won]tiệm thẩm mỹ
 • 이발소 [ibalso]tiệm cắt tóc nam
 • 머리 [meori]tóc
 • 머리를 하다 [meorireul hada]làm đầu, (làm tóc)
 • 염색 [yeomsaek]nhuộm
 • 염색하다 [yeomsaekada]nhuộm tóc
 • 유행 [yuhaeng]thịnh hành
 • 유행이다 [yuhaeng-ida]đang thịnh hành
 • 퍼머(를) 하다 [peomeo(reul) hada]uốn tóc
 • 스트레이트 퍼머 [seuteureiteu peomeo]duỗi thẳng
 • 단발 [danbal]tóc ngắn
 • 자르다 [jareuda]cắt
 • 굵게 [gulkke]dày, to
 • 가늘게 [ganeulge]mỏng, nhỏ
 • 자연스럽게 (자연스럽다) [jayeonseureopge(jayeonseureoptta)]một cách tự nhiên
 • 앞머리 [ammeori]tóc mái
 • 조금만 [jogeumman]một chút
 • 다듬다 [dadeumtta]tỉa
 • 연한 [yeonhan]nhạt
 • 짙은(짙다) [jiteun(jitta)]đậm
 • 갈색 [galssaek]màu nâu
 • 다 됐습니다 [Da dwaesseumnida.]Xong rồi
 • 마음에 들다 [maeume deulda]ưng ý
 • [cham]rất
 • 수고하다 [sugohada]vất vả
 • Thợ cắt tóc :
 • 머리를 어떻게 해 드릴까요?

  [Meorireul eotteoke hae deurilkkayo?]

  Cô muốn cắt thế nào ạ?

 • Mary :
 • 어떤 머리가 유행이에요?

  [Eotteon meoriga yuhaeng-ieyo?]

  Kiểu tóc nào đang thịnh hành?

 • Thợ cắt tóc :
 • 염색한 퍼머 머리가 유행이에요.

  [Yeomsaekan peomeo meoriga yuhaeng-ieyo.]

  Kiểu tóc nhuộm và uốn xoăn đang thịnh hành.

 • Mary :
 • 그럼. 퍼머를 해주세요.

  [Geureom peomeoreul haejuseyo.]

  Vậy, hãy uốn tóc cho tôi.

 • 스트레이트 퍼머를 해 주세요.

  [Seuteureiteu peomeoreul hae juseyo.]

  Hãy làm kiểu tóc duỗi cho tôi.

 • 단발로 잘라 주세요.

  [Danballo jalla juseyo.]

  Hãy cắt tóc ngắn cho tôi.

 • Thợ cắt tóc :
 • 퍼머를 굵게 해 드릴까요? 아니면 가늘게 해 드릴까요?

  [Peomeoreul gulkke hae deurilkkayo? Animyeon ganeulge hae deurilkkayo?]

  Cô muốn uốn lọn to hay lọn nhỏ?

 • Mary :
 • 자연스럽게 해 주세요.

  [Jayeonseureopkke hae juseyo.]

  Hãy làm cho tôi thật tự nhiên.

 • Thợ cắt tóc :
 • 앞머리는 어떻게 할까요?

  [Ammeorineun eotteoke halkkayo?]

  Thế tóc mái thì cắt thế nào?

 • Mary :
 • 조금만 다듬어 주세요.

  [Jogeumman dadeumeo juseyo.]

  Hãy tỉa một chút thôi.

 • Thợ cắt tóc :
 • 염색을 해 드릴까요?

  [Yeomsaegeul hae deurilkkayo?]

  Cô có muốn nhuộm tóc không?

 • Mary :
 • 아니오.

  [Anio.]

  Không.

 • 네, 연한 갈색으로 해 주세요.

  [Ne, yeonhan galssaegeuro hae juseyo.]

  Vâng. Hãy nhuộm cho tôi màu nâu nhạt.

 • Thợ cắt tóc :
 • 자 이제 다 됐습니다. 마음에 드세요?

  [Ja ije da dwaesseumnida. Maeume deuseyo?]

  Xong rồi. Cô có hài lòng không?

 • Mary :
 • 네, 참 마음에 들어요. 수고 하셨어요.

  [Ne, cham maeume deureoyo. Sugo hasyeosseoyo.]

  Vâng, tôi rất thích. Cảm ơn chị. (Chị đã vất vả rồi).