KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 2. Nhập cảnh

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 입국 [ipkkuk]nhập cảnh
 • 여권 [yeokkwon] hộ chiếu
 • 여기 [yeogi]đây
 • 있다 [itta]
 • 오다 [oda]đến
 • 한국 [han-guk]Hàn quốc
 • [il]công việc
 • 관광 [gwan-gwang]du lịch
 • 직업 [jigeop]nghề nghiệp
 • 무엇 [mu-eot]cái gì / gì
 • 회사원 [hoesawon]nhân viên công ty
 • 처음 [cheo-eum]đầu tiên, lần đầu
 • [ne]vâng
 • 아니오 [anio]không
 • 두 번째 [dubeonjjae]lần thứ hai
 • 언제 [eonje]khi nào, bao giờ
 • 일주일 [iljjuil]một tuần
 • 계시다 [gyesida]
 • Các từ chỉ nghề nghiệp
 • 학생 [ipkkuk]học sinh
 • 공무원 [yeokkwon] viên chức nhà nước
 • 의사 [yeogi]bác sĩ
 • 간호사 [itta]y tá
 • 약사 [oda]dược sĩ
 • 엔지니어 [han-guk]kỹ sư
 • 변호사 [il]luật sư
 • 검사 [gwan-gwang]công tố viên
 • 사업가 [jigeop]doanh nhân
 • 회사원 [hoesawon]nhân viên công ty
 • Nhân viên hải quan :
 • 여권을 보여 주세요.

  [Yeokkwoneul boyeo juseyo.]

  Xin anh cho xem hộ chiếu.

 • Bill :
 • 여기 있습니다.

  [Yeogi isseumnida.]

  Đây ạ.

 • Nhân viên hải quan :
 • 한국에는 무슨 일로 오셨습니까?

  [Han-gugeneun museun illo osyeosseumnikka?]

  Anh đến Hàn Quốc với mục đích gì ?

 • Bill :
 • 관광하러 왔어요.

  [Gwan-gwang-hareo wasseoyo.]

  Tôi đi du lịch.

 • 일 때문에 왔어요.

  [Il ttaemune wasseoyo.]

  Tôi đi công tác. / Tôi sang làm việc.

 • Nhân viên hải quan :
 • 직업이 무엇입니까?

  [Jigeobi mueosimnikka?]

  Nghề nghiệp là gì?

 • Bill :
 • 회사원입니다.

  [Hoesawonimnida.]

  Tôi là nhân viên công ty.

 • Nhân viên hải quan :
 • 한국에 처음 오셨습니까?

  [Han-guge cheo-eum osseyosseumnikka?]

  Anh đến Hàn Quốc lần đầu à?

 • Bill :
 • 네, 그렇습니다.

  [Ne, geureosseumnida.]

  Vâng, đúng vậy.

 • 아니오, 두 번쨉니다. (두 번째입니다.)

  [Anio, dubeonjjaemnida.]

  Không, đây là lần thứ hai.

 • Nhân viên hải quan :
 • 한국에 언제까지 계실 겁니까?

  [Han-guge eonjekkaji gyesilkkeomnikka?]

  Anh sẽ ở Hàn Quốc đến bao giờ à?

 • Bill :
 • 일주일 있을 겁니다.

  [Iljjuil isseulkkeomnida.]

  Tôi sẽ ở trong một tuần.