KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 21. Tự giới thiệu bản thân

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 자기소개 [jagisogae]tự giới thiệu bản thân
 • 소개하다 [sogaehada]giới thiệu
 • 만나서 반갑습니다 [Mannaseo ban-gapsseumnida.]Rất vui được gặp
 • 저는 000라고 해요 [Jeoneun 000rago haeyo.] Tên tôi là…
 • 근무하다 [geunmuhada]làm việc
 • 미국 [miguk]Mỹ (U.S.A)
 • 시카고에서 왔어요 [Sikago-eseo wasseoyo.]Tôi đến từ Chicago
 • 한국 [han-guk]Hàn Quốc
 • 일 년 [ilnyeon]một năm
 • 아내 [anae]vợ
 • 아이 [ai] con, đứa trẻ
 • 골프 [golpeu]gôn
 • 테니스 [tenisseu]ten-nít
 • 스포츠 [spocheu]thể thao
 • 좋아하다 [joahada]thích
 • 자연 [jayeon]thiên nhiên
 • 아름답다 [areumdaptta]đẹp
 • 사람들 [saramdeul]con người
 • 친절하다 [chinjeol-hada]thân thiện
 • Thể thao
 • 축구 [chukku]bóng đá
 • 야구 [yagu]bóng chuyền
 • 탁구 [takku]bóng bàn
 • 테니스 [tenisseu]ten-nít
 • 볼링 [bolling]bowling
 • 당구 [danggu]bi-a
 • 수영 [suyeong]bơi
 • 달리기 [dalligi]chạy
 • 마라톤 [maraton]ma-ra-tông
 • 승마 [seungma]cưỡi ngựa
 • 체조 [chejo]thể dục
 • 하키 [haki]khúc côn cầu
 • 핸드볼 [haendeubol]bóng ném
 • 배드민턴 [baedeuminteon]cầu lông
 • 양궁 [yanggung]bắn cung
 • 골프 [golpeu]gôn
 • Bill :
 • 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저는 빌 스미스라고 해요.

  [Annyeong-haseyo. Mannaseo ban-gapsseumnida. Jeoneun Bill Smith-rago haeyo.]

  Xin chào. Rất vui được gặp mọi người. Tên tôi là Bill Smith.

 • 저는 IBM 서울 지사에서 근무하고 있어요.

  [Jeoneun IBM Seoul jisa-esoe geunmuhago isseoyo.]

  Tôi đang làm việc cho chi nhánh của công ty IBM tại Seoul.

 • 저는 미국 시카고에서 왔어요.

  [Jeoneun miguk sikago-eseo wasseoyo.]

  Tôi đến từ Chicago, Mỹ.

 • 한국에 온 지 일년 됐어요.

  [Han-guge on ji ilnyeon dwaesseoyo.]

  Tôi đến Hàn Quốc đã được một năm rồi.

 • 아내와 두 아이가 있어요.

  [Anaewa du aiga isseoyo.]

  Tôi có một vợ và hai con.

 • 저는 골프와 테니스 등 스포츠를 좋아해요.

  [Jeoneun golpeuwa tenisseu deung spocheureul joaheyo.]

  Tôi thích thể thao, đặc biệt là gôn và ten-nít.

 • 저는 한국을 참 좋아해요.

  [Jeoneun han-gugul cham joahaeyo.]

  Tôi rất thích sống tại Hàn Quốc.

 • 자연도 아름답고 사람들도 참 친절해요.

  [Jayeondo areumdapkko saramdeuldo cham chinjeol-haeyo.]

  Thiên nhiên Hàn Quốc rất tươi đẹp và con người rất thân thiện.