KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 1. Hội thoại cơ bản

 • 네. / 예.

  [Ne / ye]

  Vâng

 • 아니오.

  [Anio.]

  Không

 • 여보세요.

  [Yeoboseyo.]

  Alô. (Khi nghe điện thoại)

 • 안녕하세요.

  [Annyeong-haseyo.]

  Xin chào.

 • 안녕히 계세요.

  [Annyong-hi gyeseyo.]

  Tạm biệt ( khi bạn là người đi và chào người ở lại )

 • 안녕히 가세요.

  [Annyeong-hi gaseyo.]

  Tạm biệt. ( khi bạn là người ở lại và chào người đi )

 • 어서 오세요.

  [Eoseo oseyo.]

  Xin mời vào.

 • 고맙습니다. / 감사합니다.

  [Gomapseumnida. / Gamsahamnida.]

  Cám ơn.

 • 천만에요.

  [Cheonmaneyo.]

  Không có gì.

 • 미안합니다. / 죄송합니다.

  [Mianhamnida. / Joesong-hamnida.]

  Xin lỗi.

 • 괜찮습니다. / 괜찮아요.

  [Gwaenchansseumnida.]

  Không sao.

 • 실례합니다.

  [Sillyehamnida.]

  Xin lỗi.(khi muốn phiền ai)